[اسم]

forestry

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جنگل‌داری

معادل ها در دیکشنری فارسی: جنگلبانی جنگلداری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان