[صفت]

forested

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جنگلی با پوشش جنگلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان