[قید]

forever

/fɔːrˈev.ər/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 برای همیشه تا ابد

مترادف و متضاد always eternally evermore never occasionally
  • 1.I'll love you forever.
    1. تا ابد دوستت خواهم داشت.

2 مدام پیوسته، یکریز

informal
  • 1.I can’t read because he’s forever asking me questions!
    1. نمی‌توانم بخوانم، زیرا او مدام از من سؤال می‌پرسد!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان