[اسم]

forethought

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوراندیشی آینده‌نگری

معادل ها در دیکشنری فارسی: آینده‌نگری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان