[اسم]

forest

/ˈfɔːr.əst/
قابل شمارش

1 جنگل

مترادف و متضاد jungle woodland woods
  • 1. the Black Forest
    1 . "جنگل سیاه"
  • 2. The children got lost in the forest.
    2 . بچه‌ها در جنگل گم شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان