[اسم]

forest

/ˈfɔːr.əst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جنگل

معادل ها در دیکشنری فارسی: جنگل جنگلی
مترادف و متضاد jungle woodland woods
  • 1.the Black Forest
    1. "جنگل سیاه"
  • 2.The children got lost in the forest.
    2. بچه‌ها در جنگل گم شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان