[اسم]

جوز هندی

( ج-و-ز- -ه-ن-د-ی )
1 nutmeg

nutmeg /ˈnʌtmeɡ/ /ˈnʌtmeɡ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان