[اسم]

nutmeg

/ˈnʌtmeɡ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جوز هندی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جوز هندی
  • 1.freshly grated nutmeg
    1. جوز هندی تازه آسیاب شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان