[اسم]

nutcracker

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فندق‌شکن (نوعی پرنده)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان