[اسم]

nursing home

/ˈnɜːrsɪŋ hoʊm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خانه سالمندان

  • 1.Eventually she had to give up her house and go into a nursing home.
    1. نهایتا او مجبور شد خانه اش را رها کند و به خانه سالمندان برود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان