[اسم]

nursing school

/nˈɜːsɪŋ skˈuːl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دانشگاه پرستاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: دانشگاه پرستاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان