[اسم]

nutcase

/ˈnʌtkeɪs/
قابل شمارش

1 خل و چل دیوانه

informal
  • 1.She’s a complete nutcase.
    1. او کاملا خل و چل است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان