[اسم]

nuthatch

/ˈnʌthætʃ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرغ قاصد کمرکولی

  • 1.The nuthatch is a small bird that climbs up and down trees looking for insects and nuts.
    1. مرغ قاصد پرنده ای کوچک است که از درخت ها بالا و پایین می رود و دنبال حشرات و مغز خوراکی می رود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان