[اسم]

nut

/nˈʌt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مغز (میوه)

a cashew nut
مغز بادام هندی
almond nut
مغز بادام

2 مهره (فلزی و ...)

معادل ها در دیکشنری فارسی: مهره
  • 1.You need to tighten the nuts.
    1. باید مهره‌ها را سفت کنی.

3 آدم دیوانه آدم عجیب و غریب

informal
مترادف و متضاد maniac
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان