[اسم]

nutritional science

/nuˈtrɪʃənəl ˈsaɪəns/
قابل شمارش

1 علم تغذیه

  • 1.nutritional science is the study of the effects of food on the metabolism.
    1. علم تغذیه، مطالعه تاثیرات غذا روی متابولیسم [سوخت و ساز] است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان