[اسم]

خاتم

( خ-ا-ت-م )
1 the last

the last /læst/ /lɑːst/

2 inlaid work inlaid mosaic
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان