[اسم]

خرما

( خ-ر-م-ا )
1 date

date /deɪt/ /deɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان