[فعل]

در انتظار کسی بودن

( د-ر- -ا-ن-ت-ظ-ا-ر- -ک-س-ی- -ب-و-د-ن )
1 to wait to be waiting for someone , to be expecting someone
منتظر کسی بودن
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان