[اسم]

دفعه

( د-ف-ع-ه )
1 time

time /tɑɪm/ /taɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان