[اسم]

دکترا

( د-ک-ت-ر-ا )
1 doctorate PhD

doctorate /ˈdɑːktərət/ /ˈdɒktərət/


PhD /pi eɪʧ di/ /ˌpi:ˌeɪtʃˈdiː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان