[صفت]

ذی‌علاقه

( ذ-ی-‌-ع-ل-ا-ق-ه )
1 interested

interested /ˈɪn.trə.stəd/ /ˈɪntrəstɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان