[فعل]

رتوش کردن

( ر-ت-و-ش- -ک-ر-د-ن )
1 to retouch to doctor

to retouch /ɹɪtˈʌtʃ/ /ɹɪtˈʌtʃ/


to doctor /ˈdɑk.tər/ /ˈdɒktə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان