[فعل]

سر پا بودن

( س-ر- -پ-ا- -ب-و-د-ن )
1 to stand to be on one's feet
2 to be up and about
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان