[اسم]

سهمیه

( س-ه-م-ی-ه )
1 quota

quota /ˈkwoʊtə/ /ˈkwəʊtə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان