[اسم]

سکه‌شناسی

( س-ک-ه-‌-ش-ن-ا-س-ی )
1 numismatics

numismatics /nˌuːmɪsmˈæɾɪks/ /njˌuːmɪsmˈatɪks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان