[اسم]

numismatics

/nˌuːmɪsmˈæɾɪks/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سکه‌شناسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سکه‌شناسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان