[صفت]

nuptial

/ˈnʌpʃl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more nuptial] [حالت عالی: most nuptial]

1 نکاح زناشویی

  • 1.a nuptial mass
    1. مراسم نکاح
  • 2.nuptial bliss
    2. برکت زندگی زناشویی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان