[اسم]

nuptials

/ˈnʌpʃlz/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نکاح ازدواج

مترادف و متضاد wedding
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان