[اسم]

nursery

/ˈnɜːrsəri/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شیرخوارگاه مهدکودک

  • 1.Does Jake go to a nursery or a baby-sitter?
    1. "جیک" به مهدکودک می‌رود یا پیش پرستار بچه؟

2 اتاق کودک اتاق نوزاد

toys and nursery furniture
اسباب‌بازی و اسباب و اثاثیه اتاق کودک

3 قلمستان

معادل ها در دیکشنری فارسی: قلمستان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان