[اسم]

numismatist

/nˈuːmɪsmˌæɾɪst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سکه‌شناس

معادل ها در دیکشنری فارسی: سکه‌شناس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان