[اسم]

numerical superiority

قابل شمارش

1 برتری عددی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان