[اسم]

numeral

/ˈnumərəl/
قابل شمارش

1 عدد

  • 1.Roman numerals
    1. اعداد رومی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان