[صفت]

سیاه‌مست

( س-ی-ا-ه-‌-م-س-ت )
1 blind drunk

blind drunk /blˈaɪnd dɹˈʌŋk/ /blˈaɪnd dɹˈʌŋk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان