[عبارت]

blind drunk

/blˈaɪnd dɹˈʌŋk/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سیاه‌مست

معادل ها در دیکشنری فارسی: سیاه‌مست
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان