[اسم]

blind alley

قابل شمارش

1 کوچه بن بست

معادل ها در دیکشنری فارسی: بن‌بست کوچه بن‌بست
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان