[حرف ندا]

blimey

1 وای (برای بیان تعجب، خشم و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان