[اسم]

blessedness

/blˈɛstnəs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سعادت میمنت، خوشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: میمنت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان