[صفت]

blessed

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مبارک تبارک و تعالی، متبرک

معادل ها در دیکشنری فارسی: خجسته متبرک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان