[اسم]

blimp

/blɪmp/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کشتی هوایی (بادکنکی) بلیمپ

a promotional blimp
کشتی هوایی تبلیغاتی

2 گامبو بشکه، خیلی چاق

disapproving humorous informal
  • 1.My sister a total blimp.
    1. خواهرم خیلی گامبو است.
توضیحاتی در رابطه با blimp
واژه blimp در این مفهوم هم جنبه طنزآمیز دارد و هم جنبه توهین‌آمیز. این واژه اشاره دارد به اینکه یک فرد از فرط چاقی شبیه کشتی هوایی بادکنکی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان