[اسم]

blind man’s buff

/blaɪnd mænz bʌf/
غیرقابل شمارش

1 بازی چشم‌بسته

توضیح درباره بازی blind man’s buff
بازی چشم بسته این گونه است که گروهی جمع می‌شوند و یک نفر وسط می‌ایستد، چشم‌هایش را می‌بندند و او را دور خودش می‌چرخانند و بعد او باید بتواند بقیه را بگیرد و بقیه باید از دستش فرار کنند و او را گمراه کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان