[صفت]

blinding

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خیره‌کننده کورکننده، تابناک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان