[اسم]

blindness

/ˈblaɪndnəs/
غیرقابل شمارش

1 نابینایی کوری

معادل ها در دیکشنری فارسی: نابینایی کوری
  • 1.The disease can cause blindness.
    1. این بیماری می تواند منجر به نابینایی شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان