[قید]

blindly

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کورکورانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: کورکورانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان