[قید]

کورکورانه

( ک-و-ر-ک-و-ر-ا-ن-ه )
1 blindly
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان