[اسم]

سی‌سی‌یو

( س-ی-‌-س-ی-‌-ی-و )
1 CCU

CCU /sˌiːsˌiːjˈuː/ /sˌiːsˌiːjˈuː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان