[اسم]

CCU

(coronary care unit)
/sˌiːsˌiːjˈuː/
قابل شمارش

1 سی‌سی‌یو (پزشکی) بخش مراقبت‌های قلبی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سی‌سی‌یو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان