[اسم]

CD burner

/ˌsiː ˈdiː bɜːrnər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سی‌دی رایتر

مترادف و متضاد CD writer
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان