[اسم]

CD-ROM

(compact disc read-only memory)
/ˈsiˈdi-rɑm/
قابل شمارش

1 سی‌دی‌رام (رایانه)

معادل ها در دیکشنری فارسی: دیسک فشرده نوری لوح فشرده نوری
  • 1.What's a CD-ROM?
    1. سی‌دی‌رام چیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان