[اسم]

CD writer

/sˌiːdˈiː ɹˈaɪɾɚ/
قابل شمارش

1 سی‌دی رایتر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان