[اسم]

CD-RW

(Compact Disc-ReWritable)
/sˌiːdˈiːˌɑːɹdˈʌbəljˌuː/
قابل شمارش

1 لوح فشرده ویرایش‌شونده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان