[اسم]

cc

(cubic centimeter)
/ˌsiː ˈsiː/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سانتی‌متر مکعب

[اسم]

cc

(carbon copy)
/ˈsiˈsi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رونوشت کاربنی (ایمیل) نسخه ثانی (در نامه‌نگاری)

  • 1.to Luke Peters, cc Janet Gold
    1. برسد به دست "لوک پیترز"، نسخه ثانی (برسد به دست) "جنت گلد"
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان